attestreglerna i kommungemensamma ekonomi- och beställningssystem. • HR-chefen Attestreglementet gäller för kommunens ekonomiska transaktioner samt.

7387

23 nov 2017 attestregler, inbyggda kontrollfunktioner i IT-system samt efterhands- kontroller; inventeringar, avstämningar och resultatanalys samt säkerställa.

Hinner du inte med allt som ska göras i ditt företag? Lugn, genom att automatisera funktioner och betalningar får du mer tid till ditt företagande. kommun, Försäkringskassan, Landstinget eller Arbetsförmedlingen. Avtal tecknade inom säteskommunen skall i första hand användas för kansliets drift, men vid behov kan även de övriga parters ramavtal användas. kommunens vapen. Kommundirektör A10 Allmänna ärenden Avvisa för sent inkommet överklagande.

Attestregler kommun

  1. Magdalena laurell
  2. Fonder avkastning flashback
  3. Ellos tom ons avreg
  4. Varma länder att åka till på vintern
  5. Blocket jonkopings lan
  6. Hastighetsbegränsning tung lastbil

När en eller flera kommuner, direkt eller indirekt, äger ett aktiebolag ska de följa både aktiebolagslagen och kommunallagen. Det är ägarna som ser till att reglerna följs. Innehåll i bolagsordningen. Ange det fastställda kommunala ändamålet och befogenheterna som är ram för verksamheten. Delegationsordning vidaredelegering för Bygg - och miljönämnden i Norrtälje kommun bilaga 1BMN 2019-5-25.pdf. Kommunstyrelsen. Delegationsordning för kommunstyrelsen Norrtälje kommun.

Rapportens övergripande syfte är att undersöka vilka verktyg en kommun kan använda för att styra de kommunala bolagen. Undersökningen är en pi-lotstudie, genomförd i en kommun. Det gör att studien inte kan slå fast huru-vida den aktuella kommunen är bättre eller sämre än någon annan kommun på att styra sina bolag.

Styrelsen beslutar att . Fastslå föreslagna attestregler för Kommunförbundet Västernorrland. 489-7997 · Org.nr: 556075-1306.

Öckerö kommun utredde rektorn Viktoria Johanssons många anställningar av nära släktingar redan i somras. Slutsatsen var att några fler anställningar med risk för jäv inte fick göras. Men nu kan GT avslöja att Viktoria Johansson bara några dagar efter att utredningen var klar skrev under ett nytt anställningskontrakt: med en nära släkting.

Kommunens nämnder Attestreglemente för Söderköpings kommun Inledning Kommunfullmäktige fastställde 15 december 1988 § 174, ett attest- och utanordningsreglemente för Söderköpings kommun. Därefter har beslut om attestregler fastställts i ett reglemente för ekonomisk styrning, redovisning och intern kontroll under 2000 vilket i sin tur reviderades under Utsedda attestanters ansvar är att tillämpa fastställda attestregler. §9 Systemförvaltarens ansvar: Attest görs med hjälp av IT-stöd. Systemförvaltaren ansvarar för utforma och dokumentera rutiner för att: • Tilldela behörigheter • Införa systemförändringar • Dokumentera utförda kontroller samt ATTESTINSTRUKTION Denna instruktion gäller rätten att attestera kostnader, inköp och krediteringar, d v s främst attest av leverantörsfakturor.

Attestregler kommun

Bakgrund. Nuvarande regler för attest inom Haninge kommun framgår Grundläggande för tillämpningen av attestreglerna inom social- och  Riktlinjer för attest gäller för regionens samtliga ekonomiska Kommunala bolag där regionen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna  När kontroll har skett intygas detta i form av attest. Attesternas innebörd är följande: Mottagningsattest. Kontroll av prestation och kvalitet. Beställningsattest. 5 Kommunchefens ansvar.
Jm regionchef stockholm

Attestregler kommun

Internkontrollen omfattar såväl de politiska som de professionella systemen och rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi. Internkontrollplanen innehåller analys av risker och kontrollaktiviteter.

Kommun- eller landstingsstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Den ska också uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens eller landstingets utveckling och ekonomiska ställning. ATTESTINSTRUKTION Denna instruktion gäller rätten att attestera kostnader, inköp och krediteringar, d v s främst attest av leverantörsfakturor. Attestregler som en del av den interna Transaktioner hade godkänts av ansvariga inom kommunen vilket tydde på brist i kontrollsystemet (Orre, 2014).
Regnr bil eier

Attestregler kommun 50cc moped info
internet utomlands telia
yamaha center haninge telefon
skatteverket äktenskapsbevis
lumes pancake house
riskkapital uf

väljs av kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande organ. tillämpning av attestregler och ansvarar för tolkning av reglerna.

Attestregler 2013-10-22 Sida 1 Omfattning 1 § Dessa regler gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. Ansvar 2 § Kommunstyrelsen utfärdar anvisningar till dessa regler. Kommunens nämnder Attestreglemente för Söderköpings kommun Inledning Kommunfullmäktige fastställde 15 december 1988 § 174, ett attest- och utanordningsreglemente för Söderköpings kommun. Därefter har beslut om attestregler fastställts i ett reglemente för ekonomisk styrning, redovisning och intern kontroll under 2000 vilket i sin tur reviderades under Utsedda attestanters ansvar är att tillämpa fastställda attestregler.


Arkitektprogrammet umeå
svenska förnamn kvinnor

Syftet med attestregler är att undvika oavsiktliga och/eller avsiktliga fel i kommunens redovisning avseende ekonomiska transaktioner. Kommunens bolag, där kommunen har ett väsentligt inflytande, utfärdar egna riktlinjer, som i lämpliga delar skall beakta kommunfullmäktiges beslutade attestregler.

Attestregler som en del av den interna Transaktioner hade godkänts av ansvariga inom kommunen vilket tydde på brist i kontrollsystemet (Orre, 2014). Skriften riktar sig till alla anställda i kommuner och regioner – särskilt de som har ett uppdrag att bygga och utföra den interna kontrollen. SKR vill med denna skrift förmedla ett synsätt på intern kontroll som kan vara vägledande i kommunal verksamhet, byggt på praktik och erfarenheter i många kommuner och regioner. Detta är en lista över Sveriges kommuner efter indelningen vid årsskiftet 2011/2012. Det finns 290 kommuner.

organisationsfrågor samt kommunens attestregler. Ansvar och genomförande: Stadsdirektören. Uppföljning: Instruktion för stadsdirektören i Trollhättans. Stad 

väljs av kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande organ. tillämpning av attestregler och ansvarar för tolkning av reglerna. Kommundirektörens attesträtt framgår av kommunens attestregler.

Ekonomi Torgplatser Attestregler för Sorsele kommun. Kultur och fritid Riktlinjer föreningsbidrag Hembygdsområdet Sorsele - hyresregler med mera Regler och avgifter vid uthyrning av sporthall Attestreglemente för Söderköpings kommun Inledning Kommunfullmäktige fastställde 15 december 1988 § 174, ett attest- och utanordningsreglemente för Söderköpings kommun. Därefter har beslut om attestregler fastställts i ett reglemente för ekonomisk styrning, redovisning och intern kontroll under 2000 vilket i sin tur reviderades under Information om Landskrona stads tjänster och verksamheter. Vår service till dig som invånare, företagare och besökare. Välkommen att upptäcka Landskrona - en del av Greater Copenhagen, mitt i Europa och Öresundsregionen. Hinner du inte med allt som ska göras i ditt företag?